Agilent/Hewlett-Packard
HP 3561A

HP 3561A Spectrum analyzer

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 3580A

HP 3580A Spectrum analyzer

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8552B

HP 8552B Spectrum analyzer IF section

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8554B

HP 8554B Spectrum analyzer RF section

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8556A

HP 8556A Spectrum analyzer LF section

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8559A

HP 8559A Spectrum analyzer 0,01 - 21GHz

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8570A

HP 8570A Spectrum analyzer 10MHz - 22GHz

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8590B

HP 8590B Spectrum analyzer 9KHz - 1,8GHz (opt. 021)

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8591A

HP 8591A Spectrum analyzer 1MHz - 1,8GHz 75Ω (opt. 001 - 004 - 021)

Prezzo: €

Dettagli >>

Agilent/Hewlett-Packard
HP 8591E

HP 8591E Spectrum analyzer 9kHz - 1,8GHz 50 Ω (opt. E61 - H33)

Prezzo: €

Dettagli >>

Anritsu
MS 2602A

MS 2602A Spectrum analyzer 100Hz - 8,5GHz

Prezzo: €

Dettagli >>

Wavetek
Stealth Wavetek SAM4040

Stealth Wavetek SAM4040 Signal Analysis Meter 5MHz - 1GHz

Prezzo: €

Dettagli >>

Tektronix
Tektronix 2715 Tektronix 2715 Cable TV Spectrum analyzer 9kHz - 1,8GHz 75 Ω

Prezzo: €

Dettagli >>